Aquí trobarás el que opinem respecte al PDUAECO (Can Morera)

opinió